Register

เงื่อนไข และข้อควรทราบก่อนสมัคร

  1. ระบบจะทำการส่งบัญชีเข้าใช้งาน และรหัสไปยังหมายเลข โทรศัพท์ของคุณ
  2. ทางเราขอสงวนสิทธิยกเลิกบัญชีหากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. Email ที่ใช้ในการสมัครมีความสำคัญหากคุณลืมรหัสผ่าน
  4. ทุก Account ได้รับเครดิตฟรี 20 Credit สำหรับทดลองใช้ บริการ
  5. ท่านได้ยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการกับทางเรา ในทุกข้อ
  ต้องการรับข่าวสารผ่าน Email และ SMS

!-- footer-->